TRG Logo

The Resort Group PLC was incorporated in 2007 by Founder and Executive Chairman Rob Jarrett, having started his career in banking and established a wealth of experience within the financial services industry. He then translated this success into the overseas property market, selling millions of Euros of luxurious properties and developing a number of high quality touristic destinations.

The Resort Group PLC was created as Rob focused his attention on new development and hospitality opportunities. Based in Gibraltar, and with support offices in the UK and Cape Verde, The Resort Group PLC has quickly established itself as one of the most respected and ground-breaking property development brands in the overseas market.

Skupina TRG v številkah

Ustanovljena leta 2007. Več kot 11 let delovanja.

1000+
OSEBJE V
SKUPINI
200 milijonov evrov
IN DEVELOPMENT PROFITS
2,142
DOBAVLJENE
NEPREMIČNINE
8
INTEGRIRANA
PODJETJA

S KOM SODELUJEMO

The Resort Group PLC enjoys working alongside the best brands in the world to provide the most reliable service, the best investments and truly 5-star all-inclusive luxury.

BECOME
AN AGENT

The Resort Group PLC are recruiting sales agents to help sell our 5-star property developments in Cape Verde.

FUNDACIJA CAPE VERDE

The Cape Verde Foundation was founded by The Resort Group PLC to make a positive contribution across a variety of projects in Cape Verde.

UPRAVLJANJE S TVEGANJI

Skupina TRG že več kot 10 let posluje s čvrsto finančno uspešnostjo in upravljanjem podjetja. Skupina je ustvarila več kot 450 milijonov evrov razvojnih prihodkov in več kot 200 milijonov evrov razvojnih dobičkov. Skupina je zagotovila 2.142 hotelskih sob, apartmajev, stanovanj in vil v 5 delujočih letoviščih, z zadržanimi sredstvi ocenjenimi na 140 milijonov evrov.

Glede na pozitivne trende v turizmu na Zelenortskih otokih, potovalne agencije zagotavljajo rastoč portfelj hotelov in letovišč, prihodnji obeti za TRG PLC so pozitivni in stabilni.

Zelenortski otoki so politično stabilni z zanesljivimi demokratičnimi institucijami in trdnim pravnim okvirom, ki temelji na portugalskem pravu. Vlada je dosledno spodbujala tuje naložbe in podpirala dinamično poslovno okolje.

Veliko tveganje za vsakega gradbenega investitorja je razpoložljivost zemljišč. Skupina TRG ni več izpostavljena tveganjem pridobivanja lokacij, saj je že pridobila zemljišča (na podlagi lastninske pravice ali na prostovoljni osnovi), ki so potrebna za vse načrtovane projekte.

Tveganje načrtovanja je zanemarljivo, saj je skupina TRG na podlagi predprojekta zagotovila soglasje za prihodnje projekte. Zagotavlja bistveno več podrobnosti kot je potrebno za zmanjšanje dela, povezanega s prehodom iz povzetka v podrobno soglasje.

Skupina TRG upravlja s tveganji, ki so povezana z gradnjo, zasedenostjo in obratovalnimi stroški na tak način, da s strateškimi partnerji, za katere veljajo standardi uspešnosti, izvaja pogodbena pogajanja. Skupina prav tako zaposluje izkušene strokovnjake iz industrije, ki nadzirajo rezultate izbranih partnerjev.

To tveganje skupina TRG zmanjša z bistveno osredotočenostjo na razpršene poti do trga in s svojimi čvrstimi odnosi s posredniki in predstavniki tretjih strank, tako v Združenem kraljestvu kot na mednarodni ravni. To vključuje podjetniške obveznice, sklad posebnih strokovnih vlagateljev, proizvode, s katerimi se trguje na borzah, ki kotirajo na borzah v Dublinu, Frankfurtu in na Kanalskih otokih, ter platformo za množično financiranje.

Skupina TRG meni, da je tečajno tveganje zelo nizko. Njene dejavnosti temeljijo pretežno na evrih, nekateri stroški pa na Zelenortskih eskudih, ki so vezani na evro.

Vodilne potovalne agencije so prepričane o prihodnosti države. Zelenortski otoki imajo številne edinstvene znamenitosti, vključno s podnebjem in politično stabilnostjo, ter so vedno bolj priljubljeni pri turistih.

Čeprav se obstoječi portfelj nepremičnin skupine TRG nahaja na Zelenortskih otokih, bo kmalu dosegel nadaljnjo razpršitev s prisotnostjo na več otokih, z nadaljnjimi prizadevanji za vključitev v vrhunske evropske počitniške kraje.

Pravna ekipa skupine TRG v največji možni meri pozorno spremlja predlagane spremembe predpisov, s čimer zagotavlja, da je skupina vključena v ključne odločitve glede ublažitve predlaganih sprememb. Na Zelenortskih otokih je skupina TRG eden največjih ustvarjalcev davkov v državi. Skupina ima koristi od čvrstih odnosov z državnimi organi, kar zagotavlja, da je vključena v ključne odločitve glede morebitnih regulativnih sprememb.

Zelenortski otoki so rastoče gospodarstvo, ki ga večinoma poganja turizem. Rast turizma je neposredno povezana z rastjo kapitala vrednosti realnih sredstev, zlasti hotelskih in letoviščnih nepremičnin. Svetovna turistična organizacija trdi, da je skupni prispevek turističnega sektorja k BDP-ju Zelenortskih otokov znašal 44,5 % v letu 2016. V letu 2017 naj bi se povečal za 8,6 %, do leta 2027 pa za 6,5 % letno na 57,3 % BDP-ja. Izvoz obiskovalcev je ključna sestavina neposrednega prispevka turističnega sektorja, ki posledično poveča vrednosti hotelskih nepremičnin. V letu 2017 naj bi se število obiskovalcev Zelenortskih otokov povečalo za 11,1 %, na 578.000 prihodov mednarodnih turistov. Do leta 2027 naj bi prihodi mednarodnih turistov znašali skupno 728.000, kar pomeni 5,8-odstotno povečanje na leto.