TRG Logo

Resort Group PLC införlivades 2007 av VD Rob Jarrett, som hade startat sin karriär inom bankväsendet och skapat en stor erfarenhet inom finanssektorn. Han överförde sedan denna framgång till den utländska fastighetsmarknaden, genom att sälja lyxfastigheter för miljontals euro, och genom att utveckla ett antal högkvalitativa turistdestinationer.

Resort Group PLC skapades då Rob fokuserade på nya möjligheter för utveckling och gästfrihet. Resort Group PLC som är baserat i Gibraltar, och med supportkontor i Storbritannien och på Kap Verde, har snabbt etablerat sig självt som ett av de mest respekterade och banbrytande varumärkena för fastighetsutveckling på den utomeuropeiska marknaden.

TRG-koncernen i siffror

Grundad 2007. Över 11 år i drift.

1000+
PERSONAL INOM
HELA KONCERNEN
200 miljoner €
IN DEVELOPMENT PROFITS
2,142
LEVERERADE
FASTIGHETER
8
INTEGRERADE
VERKSAMHETER

VILKA VI ARBETAR MED

The Resort Group PLC enjoys working alongside the best brands in the world to provide the most reliable service, the best investments and truly 5-star all-inclusive luxury.

BECOME
AN AGENT

The Resort Group PLC are recruiting sales agents to help sell our 5-star property developments in Cape Verde.

CAPE VERDE FOUNDATION

The Cape Verde Foundation was founded by The Resort Group PLC to make a positive contribution across a variety of projects in Cape Verde.

RISKHANTERING

TRG har varit verksamt i mer än 10 år, och har en historia av stark ekonomisk utveckling och bolagsstyrning. Koncernen har genererat mer än 450 miljoner euro i utvecklingsintäkter och mer än 200 miljoner euro i utvecklingsvinster. Koncernen har nu levererat 2,142 hotellrum, sviter, lägenheter och villor i 5 viktiga semesterorter med behållna tillgångar värderade till 140 miljoner euro.

Med tanke på de positiva turisttrenderna på Kap Verde, och att den underliggande researrangören garanterar en växande hotell- och semesterortportfölj, ser framtidsprognosen för TRG PLC positiv och stabil ut.

Kap Verde är politiskt stabilt med sunda demokratiska institutioner och ett starkt rättsligt ramverk baserat på portugisisk lag. Regeringen har konsekvent uppmuntrat utländska investeringar och främjat en dynamisk företagsmiljö.

En betydande risk för alla utvecklare är marktillgången. TRG är inte länge exponerad för risker med platsförvärv eftersom koncernen redan har förvärvat (på äganderätts- eller tillvalsbasis) den mark som krävs för alla dess planerade projekt.

Planeringsrisken är försumbar eftersom TRG har säkrat samtycken till översiktsplanering för framtida projekt. Den erbjuder avsevärt många fler uppgifter än vad som krävs för att minska arbetet med att gå från utkast till detaljerat samtycke.

TRG hanterar de risker som är förknippade med byggande, beläggning och driftskostnader genom att förhandla fram avtal med strategiska partners vilka omfattas av prestandastandarder. Koncernen anställer även erfaren branschpersonal för att övervaka produktionen hos utvalda partners.

Denna risk mildras av TRG:s särskilda fokus på diversifierade vägar till marknader och genom dess starka relationer med tredjepartsombud och introduktörer, både i Storbritannien och internationellt. Dessa involverar företagsobligationer, en specialiserad professionell investeringsfond, börshandlade produkter, vilka är listade på börserna i Dublin, Frankfurt och på Kanalöarna, såväl som en crowdfundingplattform.

TRG bedömer att valutarisken är väldigt låg. Dess verksamhet baseras huvudsakligen på euro, med vissa kostnader i Kap verdeanska escudos, vilka är knutna till euron.

Ledande researrangörer ser med tillförsikt på landets framtid. Kap Verde har ett antal unika attraktioner, inklusive dess klimat och politiska stabilitet, och växer i popularitet hos turisterna.

Även om TRG:s befintliga fastighetsportfölj är belägen på Kap Verde, kommer den snart att diversifieras ytterligare genom närvaron på flera öar, med ytterligare ambitioner om spridning till europeiska semesterdestinationer.

TRG:s juridiska team följer i så stor utsträckning som möjligt förslag till ändringar i regelverket för att säkerställa att koncernen är inblandad i viktiga beslut om att mildra de föreslagna förändringarna. TRG är en av Kap Verdes största skattegeneratorer. Koncernen drar nytta av en stark relation med myndigheter, vilken säkerställer att den är inblandad i viktiga beslut kring potentiella regulatoriska förändringar.

Kap Verde är en växande ekonomi, vilken drivs i väldigt stor omfattning av turism. Turismtillväxten är direkt kopplad till kapitaltillväxten för reala tillgångsvärden, i synnerhet i hotell- eller semesterortsbaserade fastigheter. World Travel and Tourism Council hävdar att det totala bidraget från rese- & turismsektorn till Kap Verdes BNP var 44,5 % 2016. Detta beräknas stiga med 8,6 % 2017, och med 6,5 % årligen till 57,3 % av BNP 2027. Besöksexport är en viktig beståndsdel i rese- & turismsektorns direkta bidrag, vilken i gengäld driver hotellfastigheters tillgångsvärden. 2017 beräknas antalet besökare på Kap Verde öka med 11,1 % till 578,000 internationella turister. 2027 beräknas antalet internationella turister uppgå till 728,000, en ökning med 5,8 % årligen.