TRG Logo

Skupinu The Resort Group PLC vytvořil v roce 2007 generální ředitel Rob Jarrett, který započal svou profesní dráhu v bankovnictví a získal bohaté zkušenosti na poli finančních služeb. Tento úspěch poté převedl na trh se zámořskými nemovitostmi, který prodává luxusní nemovitosti v hodnotě milionů eur a provozuje developerskou činnost v řadě vysoce kvalitních turistických destinací.

Skupina The Resort Group PLC byla vytvořena, když Rob zaměřil svou pozornost na nové příležitosti v oblasti developerské činnosti a pohostinství. Skupina The Resort Group PLC má sídlo na Gibraltaru a pobočky ve Velké Británii a na Kapverdách a rychle se etablovala jako nejváženější a nejprůlomovější značka pro realitní developerskou činnost na zámořském trhu.

Informace o TRG Group

Založeno v roce 2007. Činnost po více než 11 let.

1000+
ZAMĚSTNANCŮ
SKUPINY
200 milionů €
IN DEVELOPMENT PROFITS
2,142
DODANÝCH
NEMOVITOSTÍ
8
INTEGROVANÝCH
SPOLEČNOSTÍ

S KÝM SPOLUPRACUJEME

The Resort Group PLC enjoys working alongside the best brands in the world to provide the most reliable service, the best investments and truly 5-star all-inclusive luxury.

BECOME
AN AGENT

The Resort Group PLC are recruiting sales agents to help sell our 5-star property developments in Cape Verde.

THE CAPE VERDE FOUNDATION

The Cape Verde Foundation was founded by The Resort Group PLC to make a positive contribution across a variety of projects in Cape Verde.

ŘÍZENÍ RIZIK

Skupina TRG provozuje svou činnost již více než 10 let a může se ohlédnout na silnou finanční výkonnost a korporátní vedení. Skupina vygenerovala projektový obrat ve výši více než 450 milionů € a projektový zisk ve výši více než 200 milionů €. Skupina nyní dodala 2142 hotelových pokojů, suit, apartmánů a vil do 5 funkčních resortů, jejichž zůstatková hodnota je 140 milionů €.

Vzhledem k pozitivním trendům v oblasti cestovního ruchu na Kapverdách zajišťuje relevantní tour operátor rostoucí portfolio hotelů a resortů a výhledy pro skupinu TRG PLC do budoucna jsou pozitivní a stabilní.

Kapverdy jsou politicky stabilní zemí s demokratickými institucemi a silným právním rámcem založeným na portugalském právním řádu. Vláda trvale podporuje zahraniční investice a pečuje o dynamické podnikatelské prostředí.

Významným rizikem pro všechny developery je dostupnost pozemků. Skupina TRG není vystavena rizikům spojeným s akvizicemi, protože již získala (jako soukromý majetek nebo jako opci) pozemky potřebné pro všechny své plánované projekty.

Riziko při plánování je zanedbatelné, protože skupina TRG již zajistila základní plány pro budoucí projekty. Ty poskytují výrazně více detailů, než je vyžadováno, aby se snížila náročnost práce při přechodu od základního k podrobnému plánu.

Skupina TRG řídí rizika spojená se stavbou, obsazeností a provozními náklady pomocí vyjednání smluv se strategickými partnery, kteří fungují s odpovídajícím standardem služeb. Skupina rovněž zaměstnává zkušené profesionály v oboru, kteří kontrolují výsledky práce vybraných partnerů.

Toto riziko je zmírněno díky výraznému zaměření skupiny TRG na diverzifikaci způsobů vstupu na trh a na jejích silných vztazích s agenty a zástupci třetích stran v Velké Británii i na mezinárodním poli. To zahrnuje firemní obligace, specializovaný fond pro profesionální investory, produkty obchodované na Dublinské, Frankfurtské burze a na burze Normanských ostrovů a crowdfundingovou platformu.

Podle skupiny TRG je měnové riziko velmi nízké. Její aktivity jsou založeny převážně na euru, některé náklady jsou v kapverdských escudos, které mají vůči euru ustálený kurz.

Přední tour operátoři jsou si jistí pozitivním vývojem v zemi. Kapverdy mají celou řadu jedinečných lákadel, včetně svého klimatu a politické stability, a jejich popularita u návštěvníků roste.

Ačkoli stávající portfolio nemovitostí skupiny TRG se nachází na Kapverdách, brzy dosáhne další diverzifikace díky přítomnosti na více ostrovech a usiluje také o rozšíření do evropských prázdninových destinací.

Právní tým skupiny TRG podrobně a co nejlépe sleduje navrhované změny v regulacích, aby zajistil, že skupina bude zahrnuta do klíčových rozhodnutí s ohledem na zmírnění dopadu těchto navrhovaných změn. Na Kapverdách je skupina TRG jedním z největších generátorů daní v zemi. Skupina využívá výhod silného vztahu s vládními autoritami, což zajišťuje, že je zahrnuta do klíčových rozhodnutí s ohledem na možné regulační změny.

Kapverdy jsou rostoucí ekonomikou, kterou z velké části pohání cestovní ruch. Růst cestovního ruchu přímo souvisí s růstem kapitálu hodnoty nemovitostí, zejména v oblasti hotelových a resortních nemovitostí. Podle Světové rady pro cestování a cestovní ruch byl celkový podíl sektoru cestovního ruchu na HDP na Kapverdách v roce 2016 44,5 %. Prognóza je, že toto číslo by mělo vzrůst v roce 2017 o 8,6 % a poté meziročně o 6,5 % na 57,3 % HDP v roce 2027. Výdaje návštěvníků jsou klíčovou složkou přímého příspěvku sektoru cestovního ruku, což se opět projevuje na hodnotě hotelových nemovitostí. V roce 2017 se očekává, že počet návštěvníků Kapverd vzroste o 11,1 % na 578 000 příchozích turistů ze zahraničí. V roce 2027 se počet předpokládaných příchozích turistů odhaduje celkem na 728 000, což představuje meziroční nárůst o 5,8 %.