Pravidla a podmínky („Pravidla“)

Poslední aktualizace: 23. 6. 2016

Před použitím webových stránek https://theresortgroupplc.com provozované společností The Group Group PLC („nás“, „my“ nebo „naše“) si pečlivě přečtěte tato Pravidla a podmínky („Podmínky“, „Pravidla a podmínky“).

Váš přístup k službě a její používání je podmíněno tím, že budete souhlasit s těmito podmínkami. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují k službě nebo ji využívají.

Přístupem k službě nebo používáním této služby souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoliv částí těchto podmínek, nemůžete mít přístup k této službě.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neovládá společnost The Resort Group PLC.

Společnost The Resort Group PLC nemá žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo provozem webových stránek nebo služeb třetích stran, ani za ně nepřebírá žádnou zodpovědnost. Dále potvrzujete a souhlasíte s tím, že společnost The Resort Group PLC nenese odpovědnost, a to přímo ani nepřímo, za škody nebo ztráty způsobené nebo údajně způsobené používáním nebo v pouhé souvislosti s užíváním nebo odvoláním se na jakýkoli takový obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto stránkách nebo službách nebo jejich prostřednictvím.

Změny

Vyhrazujeme si právo na základě vlastního uvážení kdykoliv změnit nebo nahradit tyto podmínky. Je-li revize podstatná, pokusíme se před tím, než vstoupí nové podmínky v platnost, upozornit na ně nejméně 30 dní předem. To, co představuje významnou změnu, bude určeno na základě našeho uvážení.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy ohledně těchto podmínek, kontaktujte nás..